Išmaniosios televizijos priedelio vartotojo vadovas

Išmaniosios televizijos pultelio naudojimo instrukcija

Išmaniosios televizijos EPG naudojimo instrukcija

Kaip užsakyti ir kaip atšaukti užsakytą papildomų kanalų paketą?

Pasirinktą individualų planą visada galima papildyti Jūsų pageidaujamais pasirinktais kanalais. Kaip tai padaryti? Įsijungus kanalą, kurio nesate užsisakę, jis žymimas „€“ ženkliuku, po 15 sekundžių žiūrėjimo pasirodys pranešimas, kad šis kanalas neužsakytas. Lentelėje rodomas paketo pavadinimas ir mėnesinis mokestis. Norėdami užsakyti paketą, spauskite „Pasirinkti“. Kitoje lentelėje rodoma, kokie kanalai priklauso pasirinktam paketui, bei apačioje rodoma užklausa „Patvirtinti užsakymą?“, pasirenkame „Taip“. Kitoje lentelėje įveskite patvirtinimo PIN kodą, kurį buvote pasikeitę į sau žinomą arba standartinį 1234, ir spauskite „Atlikta“. Pasirodys informacinis pranešimas „Paketas užsakytas“. Minimalus paketo užsakymo laikas – 1 mėnuo.

Norėdami atšaukti užsakytą paketą, išsirinkite vieną iš pakete esančių kanalų. Su „OK“ mygtuku atidarykite kanalų sąrašą, raudonąjį mygtuką nuspaudę, įjunkite kanalų redagavimą ir ant esamo kanalo spauskite „OK“ mygtuką. Pasirodo papildomas langelis, kurio apačioje randamas pasirinkimas „Atsisakyti paketo“. Norėdami atsisakyti, naudokite PIN – 1234 (nebent buvote pasikeitę).

Ar bus galima paslaugą valdyti vienu distanciniu pulteliu?

Taip, išmaniosios televizijos pulteliai yra programuojami ir viską galėsite daryti vienu pulteliu.

„Plius.TV“ pultelio prijungimas prie televizoriaus.

Savo patogumui suprogramuokite PLIUS.TV pultelį, kad tiek televizorių, tiek priedėlį galėtumėte valdyti vienu nuotolinio valdymo pulteliu. Tam tikslui vienu metu PLIUS.TV pultelyje nuspaudžiame TV įjungimo / išjungimo bei patvirtinimo „OK“ mygtukus ir laikome, kol pradės mirksėti žalia lemputė. Degant žaliai lemputei, mygtukus atleidžiame. Dabar reikia suprogramuoti garso sureguliavimo (VOL+, VOL–), televizoriaus įjungimo / išjungimo, vaizdo šaltinio mygtukus („TV Input“) PLIUS.TV nuotolinio valdymo pultelyje. PLIUS.TV nuotolinio valdymo pultelyje nuspaudžiame garso didinimo mygtuką „TV VOL+“ ir laukiame, kol pradės mirksėti raudona lemputė. Žybsint raudonai lemputei, televizoriaus nuotolinio valdymo pultą dedame 1–3 cm atstumu nuo PLIUS.TV valdymo pultelio ir televizoriaus nuotolinio valdymo pulte spaudžiame atitikmenį, šiuo atveju garso didinimo mygtuką „TV VOL+“. Esant sėkmingam suprogramavimui, turi tris kartus sumirksėti žalia lemputė ir užsidegti raudona. Jei taip nenutinka, kartojame veiksmą, spausdami numatytą mygtuką televizoriaus nuotolinio valdymo pulte.

Tą patį veiksmą atliekame ir su likusiais mygtukais: garso mažinimo mygtuku („TV VOL–“), įjungimo / išjungimo mygtuku bei vaizdo šaltinio mygtukais („TV Input“). Kai visi numatyti mygtukai suprogramuoti, patvirtinimui spaudžiame bet kurį PLIUS.TV nuotolinio valdymo mygtuką, išskyrus patvirtinimo mygtuką „OK“. Kai nuotolinio valdymo indikatoriaus lemputė nebedega raudonai, pultelis tampa paruoštas naudojimui. Jeigu, pradėjus naudoti pultelį, kuris nors iš minėtų mygtukų neatlieka savo funkcijos, reiktų pakartoti programavimo seką tik su tuo konkrečiu mygtuku.

Norint atstatyti pultelį į gamyklinę būseną, Jūs turite nuspausti ir laikyti garso didinimo „TV VOL+“ ir mėlynos spalvos mygtukus vienu metu, kol užsidegs raudona indikatoriaus lemputė. Užsidegus raudonai lemputei, Jums reikės suvesti kodą 000.

Navigacija išmaniojoje televizijoje valdoma, naudojant nuotolinio valdymo pultelio centre esančias rodykles „aukštyn – žemyn“, „į kairę – į dešinę“, patvirtinimas visada atliekamas, spaudžiant mygtuką „OK“.

Kai nuotolinio valdymo pultelis suprogramuotas, galite vienu pulteliu valdyti tiek televizorių, tiek PLIUS.TV priedėlį. Kad įjungėte priedėlį, Jums parodys mėlynos spalvos indikatorius, esantis priedėlyje. Jeigu įsitikinote, kad ir televizorius, ir priedėlis yra įjungti, jau galite mėgautis PLIUS.TV išmaniosios televizijos privalumais. Tiesa, senesnio modelio televizoriams gali reikėti parinkti vaizdo šaltinį. Tai atliksite su vaizdo šaltinio mygtuku („TV Input“), kuris pateiks šaltinių sąrašą. Jums reikės pasirinkti tą HDMI šaltinį, į kurį lizdą Jūs prijungėte (HDMI1, HDMI2 ar HDMI3).

* Jei kuris nors mygtukas neužsiprogramavo, pakartokite programavimo veiksmus tik tam vienam mygtukui.
Kai programuojate pultelio mygtukus „TV VOL+“, „TV VOL–“, TV pultelio mygtukus turite laikyti nuspaustus, priešingu atveju negalėsite pagarsinti televizoriaus, laikant nuspaustą mygtuką. Tai galioja ir kitiems gamintojams, pvz., „Panasonic“ įjungimo mygtukui.
* Originaliai pultelis yra suprogramuotas su „Samsung“ ir LG gamintojais. Kitiems gamintojams naudojame kodus: „Philips:005 ir 062“, „Panasonic:077“.
* Atstatyti pultelį į gamyklinę būseną galima nuspaudus ir laikant „TV VOL+“ ir mėlyną mygtukus, kol pradeda degti raudona lemputė, tada reikia suvesti 000 kodą. Po šio veiksmo pultelis veiks originaliai su „Samsung“ ir LG gamintojais.

Kaip susikurti žiūrimiausių kanalų sąrašą?

PLIUS.TV yra įdiegta kanalų grupavimo funkcija, todėl kanalus galite susidėlioti pagal savo poreikį. Įprastai, paspaudę mygtuką „OK“, matysite kanalų sąrašą, kurį sudaro dvi kanalų grupės pavadinimais „Mano kanalai“ ir „Visi kanalai“. Grupėje „Visi kanalai“ Jūs matysite visą kanalų sąrašą, net ir tuos, kurių nesate užsisakę (jie pažymėti „€“ ženkliuku), tačiau juos užsakyti galite su pulteliu, jeigu pageidaujate kanalą matyti. „Mano kanalų“ grupėje matysite kanalus, kuriuos galite susidėlioti Jums pageidaujama tvarka. Kanalų grupes galite keisti, pasirinkę mygtuką „Įrankiai“ („Tools“) nuotolinio valdymo pultelyje, kai esate atidarę kanalų sąrašą. Norėdami susikurti konkrečių kanalų grupę „Mano kanalai“, Jums reikia nuotolinio valdymo pulte pasirinkti funkciją „Redaguoti“ (ji pažymėta raudonai), kuri Jus nukels į kanalų tvarkyklę. Apačioje matysite valdymo meniu juostą, kuri padės Jums pašalinti, perkelti, pridėti kanalus ar pakeisti jų poziciją.

Kanalų sąrašo viršuje Jums rodys tuo metu aktyvios grupės pavadinimą („Mano kanalai“ arba „Visi kanalai“).

Meniu juostoje „Mėgstamiausi“ galite surinkti savo mėgstamiausius televizijos kanalus. Jūsų pamėgti kanalai visada bus po ranka ir lengvai pasiekiami. Tai galite padaryti, žiūrėdami kanalą, kuris Jums patinka. Tereikia nuotolinio valdymo pultelyje paspausti mygtuką „Tools“ ir, paspaudus širdelės pasirinkimą, Jūsų mėgstamas kanalas automatiškai bus įtrauktas į mėgstamiausiųjų kategoriją.

Kaip pakeisti kanalų grupę (visi kanalai, mano, sportas, vaikams)? Kaip susidėlioti kanalus pagal savo norus?

Kanalų grupės keitimas: spauskite „OK“ mygtuką, tada spauskite „TOOLS“ ir pasirinkite norimą kanalų grupę.

Kanalus pagal savo norus galėsite sudėlioti tik „Mano kanalų“ grupėje. Pirma pasirinkite grupę „Mano kanalai“, tada spauskite „OK“ mygtuką, toliau „Redaguoti“ – raudonas mygtukas. Atsiradusioje lentelėje pasirinkite norimą kanalą ir spauskite „OK“ mygtuką, atsiras komandų pasirinkimo meniu, rinkitės „Keisti poziciją“, kursorių perkelkite į tą vietą, į kurią norite perkelti kanalą, po to vėl spauskite „OK“ mygtuką. Kanalas perkeltas į norimą vietą. Tokią veiksmų seką atlikite su visais kanalais, kuriuos norite perkelti į kitą poziciją.

Kaip sukelti saugius kanalus vaikams į „Vaikų erdvę“?

„Vaikų erdvėje“ automatiškai rasite visus vaikiškus kanalus, kuriuos esate užsisakę. Norėdami praplėsti „Vaikų erdvę“ papildomais kanalais, tai galėsite padaryti kanalų tvarkyklėje. Vaikų erdvė yra apsaugota PIN kodu, kurį žinote tik Jūs, ir kiti kanalai bei jų turinys Jūsų atžaloms nebus pasiekiami be PIN kodo. Pasirinkus MENIU juostoje „Vaikų erdvė“ Jūsų paprašys PIN kodo bei paklaus „Klausti PIN kodo išeinant”, tai yra ar norite, kad būtų reikalaujama PIN kodo, išeinant iš „Vaikų erdvės“?“ Jūs galite pasirinkti „Taip“ ir „Ne“. Pasirinkus „Taip“, Jūsų vaikas be PIN kodo negalės palikti „Vaikų erdvės“.

Koks yra pirminis išmaniosios televizijos PIN kodas ir kaip jį pasikeisti?

Kanalų tvarkyklėje esantis „Tėvų užraktas“ suteikia galimybę užblokuoti prieigą prie kanalų, kurių nenorite, kad žiūrėtų namuose likę vieni vaikai be Jūsų kontrolės. Tai, jog kanalas užblokuotas, parodys prie kanalo atsiradęs spynelės ženklas. Įjungti tėvų užraktą galite kanalų tvarkyklėje, užėję ant pageidaujamo kanalo ir dešinėje pusėje pasirinkę „Tėvų užraktas“. Sistema paprašys Jūsų PIN kodo, kurį žinote Jūs ir kurį susikūrėte, pirmą kartą įsijungus išmaniosios televizijos PLIUS.TV paslaugą. Gamyklinis PIN kodas yra 1234.

Jeigu norėtumėte pakeisti esamą PIN kodą, jums reikia pasirinkti įrankių juostoje esantį „Sistemos nustatymai“. Sistemos nustatymuose sudėti techniniai parametrai, kurių gali prireikti, norint atkurti tam tikrus nustatymus, keisti vaizdo parametrus. Šioje kategorijoje yra ir galimybė pakeisti PIN kodą. Jums reikia pasirinkti grafą „Sistema“, eiti į „Vartotojai“ ir, dešinėje pusėje pasirinkus „Paslaugos valdymas“, Jūs išvysite „PIN kodas“ bei galimybę keisti PIN kodą. Norint pakeisti PIN kodą nauju, Jūsų paprašys įvesti senąjį.

Kam man reikalingas slaptažodis (PIN kodas)?

PIN kodas suteikia galimybę užblokuoti prieigą prie kanalų, kurių nenorite, kad būtų pasiekiami be Jūsų kontrolės.

Ką daryti, jeigu pamiršau savo naujai įvestą PIN kodą?

Jeigu pamiršote savo PIN kodą, skambinkite į „Splius“ klientų aptarnavimo skyrių tel. nr. 19955. Identifikavę klientą, Jūsų PIN kodą pakeisime gamykliniu, tuomet Jūs vėl galėsite sukurti naują asmeninį PIN kodą.

Ar, kai išjungsiu iš elektros tinklo, nedings išmaniosios televizijos imtuvo nustatymai?

Išjungus iš elektros tinklo, nustatymai nedings.

Ar iš karto galėsiu atsisukti kanalus? Kaip aktyvuoti atsisukimą?

Iš karto galėsite atsukti tik vieną LRT HD kanalą, kitiems kanalams reikės pasitvirtinti asmeninio archyvo kaupimą. Paspauskite „EPG“ mygtuką, atsiras kanalų sąrašas, pasirinkite norimą kanalą, tada pasirinkite anksčiau rodytą laidą, spauskite „OK“ mygtuką, kitame lange pasirinkite „Pradėti įrašymą“. Po šio veiksmo pradedamas kaupti pasirinkto kanalo archyvas. Tokią pat veiksmų seką atlikite su visais kanalais, kurių archyvą norite kaupti.

Ar galima įrašinėti laidas ar filmus į USB atmintuką?

Laidų ir filmų į USB laikmeną įrašyti negalite. Visas archyvas kaupiamas internetiniuose debesyse, kurie yra lyg išorinis kietasis diskas, ir jų duomenimis galima naudotis iki 14 dienų arba kaip numatyta transliuotojo reglamente.

Ar galiu priedėlį paslėpti už televizoriaus?

Priedėlį galite paslėpti už televizoriaus, tačiau didelė tikimybė, kad neveiks nuotolinis valdymo pultelis arba veiks nekorektiškai. Kad tinkamai veiktų nuotolinis valdymo pultelis, rekomenduojama, kad priedėlis būtų tiesioginiame matomume su valdymo pulteliu.

Rašo, kad nėra signalo, neveikia jūsų išmanioji televizija.

Jei televizoriaus ekrane matote „Nėra signalo“, tai reiškia, kad neįjungtas priedėlis arba netinkamai parinktas išorinis šaltinis (Source). Šaltinį galite pakeisti su TV nuotolinio valdymo pulteliu, pasirinkę „Source“ ar „TV Input“; arba su IPTV priedėlio pulteliu, paspaudę „TV Input“. Spaudžiant kelis kartus šį pasirinkimą, jūsų kursorius keliaus per šaltinių (Source) galimus pasirinkimus. Jūsų pasirinkimas turi būti vienas iš HDMI šaltinių.

Kaip pakeisti kalbą, kad rodomas kanalas kalbėtų rusų ar anglų kalba?

IPTV priedėlio pultelyje spauskite „Audio“ mygtuką ir, ekrane atsiradusiame lange pirmoje eilutėje paspaudę „OK“ mygtuką, keiskite į norimą kalbą.

Kaip naudotis archyvu (surasti norimą laidą, prasukti ir t. t.)?

Kanalų archyvą galite rasti IPTV priedėlio pultelyje paspaudę EPG mygtuką. Pasirinkę kanalą bei norimą laidą, spauskite „OK“, tada atsidariusiame lange pasirinkite „Žiūrėti įrašą“.

Panašios laidos suradimas. Spauskite „EPG“ mygtuką pultelyje, suraskite norimą laidą, spauskite „OK“ mygtuką, kitoje lentelėje pasirinkite „Surasti panašų“ ir vėl spauskite „OK“ mygtuką. Surandami visi tokie įrašai. Jei tai bus serialas ar laida, tai jį atvaizduos su skirtingais serijų numeriais.

Prasukimas. Prasukti laidą atgal ar į priekį (jei, žinoma, laida transliuojama ne gyvai) galima, naudojantis distancinio pultelio apskritimo mygtukais į kairę (atgal) ir į dešinę (pirmyn) arba spalvotais mygtukais: raudonu (atgal) ir žaliu (pirmyn) – jie prasuka po 5 sek., o geltonas (atgal) ir mėlynas (pirmyn) po 10 min.

Kaip žiūrėti savo vaizdo įrašą per išmaniosios televizijos priedėlį, naudojant savo USB (vaizdo įrašą paleisti iš USB)?

Įkiškite USB atmintinę į IPTV priedėlį, spauskite „HOME“ mygtuką, pasirinkite „Priedai“, tada „Išoriniai priedai“, matysite USB atmintinės pavadinimą. Ją atsidarykite ir matysite visą joje esantį turinį, pasirinkite norimą paleisti filmą, muziką ar nuotraukas.

Ar išmaniosios televizijos paslaugai būtinas interneto kabelis nuo maršrutizatoriaus iki išmaniojo priedėlio?

Rekomenduojame išmanųjį priedėlį su maršrutizatoriumi jungti naudojant internetinį kabelį, kad paslauga veiktų sklandžiai ir be trukdžių.

Ką daryti, jei imtuvas rašo „Gaunami tinklo nustatymai“ ir po kiek laiko vis tiek neprisijungia?

Pirmiausia patikrinkite, ar veikia internetas, patikrinkite kabelių sujungimus, perkraukite maršrutizatorių, po to imtuvą.

Ką daryti, jei imtuvas neįsijungia?

Patikrinkite, ar yra tiesioginis matomumas tarp distancinio pultelio ir imtuvo priekio; ar, spaudžiant distancinio pultelio mygtukus, mirksi žalia ar raudona lemputė pultelyje, jei ne, bandykite keisti baterijas pultelyje (2 AAA tipo); ar, spaudžiant priedėlio įjungimo mygtuką pultelyje, imtuve mirksi mėlyna lemputė, jei taip, pasirinkite tinkamą įvesties jungtį televizoriuje su „TV Input“ mygtuku pultelyje.