SPLIUS, UAB (toliau – Splius) šiuo informuoja, jog nuo 2022 m. kovo 1 d. keičia papildomų kanalų paketo „Baltijos pirmasis“ kainą. Nuo minėtos datos papildomo televizijos kanalų paketo „Baltijos pirmasis“ kaina bus 5,99 Eur/mėn.

Kainos pakeitimas buvo sąlygotas paketo „Baltijos pirmasis“ programų savininko bei transliuotojo, kuris ženkliai padidino šių programų retransliavimo mokesčius. Atsižvelgiant į padidėjusius retransliavimo mokesčius Splius yra priversta peržiūrėti savo televizijos paslaugų kainodarą ir atitinkamai paminėto paketo „Baltijos pirmasis“ kainas.

Norime atkreipti dėmesį, jog tuo atveju jei Jums ši kaina yra nepriimtina, Jūs turite teisę atsisakyti paketo „Baltijos pirmasis“, nepatirdami jokių su tuo susijusių sankcijų ar apribojimų. Tačiau prašome savo pageidavimą dėl paketo atsisakymo pateikti raštu bet kuriame Splius klientų aptarnavimo skyriuje, arba žodžiu, skambinant klientų aptarnavimo skyriaus tel. 19955 Pabrėžtina, jog paketo „Baltijos pirmasis“ atsisakymas neįtakos prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su kitais televizijos paketais, ar kitomis Splius teikiamomis paslaugomis.

Pažymime, jog negavus atsisakymo bus laikoma, jog šiame rašte nurodyta kaina yra priimtina ir toliau mokestis už papildomo paketo „Baltijos pirmasis “ transliavimą bus skaičiuojamas pagal naują įkainį, t.y. 5,99 Eur (penkis eurus devyniasdešimt devynis centus) per mėnesį.

Iškilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į bet kurį Splius klientų aptarnavimo skyrių ir/arba telefonu Nr. 19955.

Dėkojame, jog esate mūsų klientais ir tikimės, kad šie pakeitimai neįtakos mūsų sėkmingo bendradarbiavimo.