• Internetas
  • Televizija

Splius / Fiksuotas ryšys / Papildomų paslaugų kainos

Papildomų paslaugų kainos

 

Fiksuoto telefono ryšio papildomos paslaugos

Paslauga

Vertė

1

Paslaugos adreso keitimas

9.00 EUR

2

Pakartotinas paslaugos pajungimas*

6.00 EUR

3

Abonentinio numerio keitimas

29.00 EUR

4

Detalizuota pokalbių ataskaita

1.50 EUR

5

Kabelio sudūrimo darbai

9.00 EUR

6

Meistrų darbo valanda**

18.00 EUR

7

Meistrų atvažiavimas

3.00 EUR

8

Kabelis su tvirtinimu (1 m.)

1.00 EUR

*taikomas, kuomet paslaugos/ų tiekimas buvo laikinai sustabdytas ilgesniam nei 3 mėn. per einamuosius metus. Minimali paslaugos laikino sustabdymo trukmė 1 mėn., maksimali paslaugos laikino sustabdymo bendra trukmė 6 mėnesiai per 1 kalendorinius metus. Tokiu atveju, jei Užsakyme yra numatytas Trumpiausias naudojimosi Paslaugomis laikotarpis ir jis nėra pasibaigęs, sutarties  trumpiausias naudojimosi paslaugomis terminas prasitęsia tiek mėnesių kiek buvo laikinas Paslaugos/ų sustabdymas. Šis punktas taip pat gali būti taikomas kuomet fiksuoto telefono ryšio paslauga buvo sustabdyta bendrovės iniciatyva už įsiskolinimą.

** Darbo laikas apvalinamas 10 minučių tikslumu. 1 minutė = 0.30 EUR, bet ne mažesnė suma kaip 3.00 EUR.

Atgal Siųsti nuorodą